Her finn de reglane for samanlagtpremiar

Du har no kome til resultatsida til Lerum Cup 2015.

Alle resultata her er uoffisielle inntil anna melding kjem her på denne sida.
Dette fordi alle resultat er lagt inn manuelt etter at skyttarane har skote.

Offisielle resultat fra kvart stemne vil du finne på heimesida til dei ulike laga, velg LIVE frå menyen over for å kome til desse.